УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

Общи условия за ползване на сайта https://vidimaart.com/

Галерия Видима е с предмет на дейност търговия с произведения на изкуството(картини, скулптура и икони).

Общите условия са публикувани на видно място в сайта и са достояние на всеки потребител.

Моля, прочетете внимателно общите условия преди да ползвате https://vidimaart.com/. Тези условия представляват договор между Вас и Галерия Видима, с който получавате правото да ползвате съответните услуги предоставени от сайта. С ползване на https://vidimaart.com, Вие се съгласявате с настоящите условия и с всички бъдещи промени, като се задължавате да ги спазвате. Галерия Видима си запазва правото да променя настоящите Общи условия при настъпила необходимост. Моля, проверявайте редовно тази страница за възможни промени в условията за ползване.

Галерия Видима си запазва правото да променя цените без предварително да уведомява своите клиенти ползватели, както и да коригира неточности при техническите и други параметри на произведенията, които предлага.

Съдържанието на този сайт не може да бъде възпроизвеждано без писмено съгласие от Галерия Видима.

Стоки обект на продажба

Обект на продажба в сайта са картини, скулптура и икони.

Всяка една картина, скулптура и икона са подробно описани – автор, размер, с рамка или без рамка, техника и материал.

Под произведение се разбира: картина ,скулптура или икона.

Условия за поръчка

Поръчаното от клиента ползвател произведение се доставя на посочения адрес. Клиентът поема задължението да осигури достъп и възможност за получаване на стоката.

Картините се предлагат с рамка или без рамка, така както са показани в сайта.

Ако купувача желае да получи картина без рамка, то той трябва писмено да заяви това.

Поръчката се прави след предварително попълване на съответния формуляр за заявка, който е публикуван в сайта.

Права и задължения на Купувача

Купувачът има право да получи допълнителна информация за произведението, като направи запитване на посочените контакти в сайта писмено или по телефон.

Купувачът има право да върне произведението при следните условия:

1. При получаване на произведението от куриер или служител на фирмата и на момента установи даден дефект.

2. При получаване на произведението от куриер или служител на фирмата и на момента установи, че то не отговаря на предварително поръчаното

Купувачът е задължен да попълни правилно и с верни данни формуляра за покупка на произведението.

Купувачът е задължен при получаване на произведението от куриер или служител на фирмата да го заплати на момента.

Купувачът е задължен при получаване на произведението от куриер или служител на фирмата, на момента да потвърди , че то отговаря на поръчаното от него.

Други условия

https://vidimaart.com не носи отговорност за изложената информация или последиците от ползването на други уебсайтове, до които https://vidimaart.com осигурява връзка.