Представяне на книгата "Горчива мъгла" на Огнян Панов, 23 октомври 2017 г.