Годишна изложба на "Детски арт център" с преподавател Снежана Велчева, 15 юни, 2017 г.