Фотоизложба "Реките на България", 11 септември 2017 г.